Arkeoloji-Mimari

5 Kasım 2015

Gilan’ın Mimari Özellikleri

Gilan mimarisini yerel veya kırsal mimari ile kent mimarisi olarak iki ayrı kategoriye ayırmak gerekir. Kırsal mimaride, kent mimarisi olarak iki ayrı kategoriye ayırmak gerekir. Kırsal […]