27 Ağustos 2016

Molla Abdurrahman Câmî ve Levayıh’ı

Camî’nin Dönemi, Hayatı, Düşüncesi ve Eserleri: Nuredddin Abdurrahman bin Ahmed H. 817/M. 1414 yılında Herat yakınlarındaki Cam kasabasında dünyaya gelmiştir. Babası aslında İsfahan yakınlarındaki Deşt bölgesi […]
12 Ocak 2016

Sufî Şiiri Kritiğinde Neyname Şiirini Okumak

NEYNAME (1) 1 Dinle bu neyi, (ayrılıklardan) şikâyet ediyor Ney (bu) ayrılıkların hikâyesini anlatıyor 2 Beni ki sazlıktan kopardılar Feryadımla erkek kadın hepsi ağladılar 3 Ayrılıkları […]
5 Kasım 2015

İslam Medeniyetinin Eflatunu Sühreverdi

  İslam Medeniyetinin Eflatunu olarak adlandırılabilecek olan H. VI. yüzyılda yaşamış meşhur arif ve filozoflardan Şeyh Şehabeddin Ebu’l-Futuh Yahya bin Habeş bin Emirek Sühreverdi günümüzde üzerinde […]