İraniyat Sayı 5

8 Aralık 2019

İraniyat 5. Sayı

Okan ALAY § İrfanın, Tabiatın ve İç Sesin Şairi: Ses-Renk, Özne-Nesne, Bilgi-Sezgi İlişkisi Bağlamında Sohrab Sepehrî Şiiri § The Mystic Poet, The Nature and The Sound […]