İranoloji Derneği / Center for Iranian Studies

 
  İranoloji / İran Çalışmaları Derneği, Türkiye’de ve genel olarak bölgesel ve küresel düzeyde İran çalışmalarına yönelik toplumsal, dini, kültürel, sosyal, eğitim, sanat, edebiyat, müzik, felsefe, sinema ve yayın faaliyetlerinin yakından tanınması ve anlaşılmasını sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, sanatsal, tarihi, kültürel, eğitim, sosyal yönleriyle İran’a yönelik araştırmalar, tarihi, arkeolojik ve turizme yönelik çalışmalar yapmak, ülkeler arasında dostluk, ilişkiler, işbirliği ve sosyal-kültürel bağlarını pekiştirmek, Türkiye'nin bölgesinde kültürel, sosyal, sanatsal, bilim ve teknoloji alanında ilişkilerine katkı sağlamak ve bu alanda ayrıntılı araştırmalar ve çalışmalar yapmak, yürütülen araştırma ve çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak ve bölgede halklar arasında barış, güven ve olumlu etkileşimine bilimsel temelli katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.
 

Türkiye’de son yıllarda bölgesel araştırmalar ve bu alanda çalışan düşünce kuruluşlarının hızla geliştiğine tanık olmaktayız. Bölgesel çalışma alanları içinde özellikle Türkiye’de son dönemde Orta Doğu çalışmalarının özel bir anlam kazandığı da görülmektedir. Bu bağlamda, uluslararası arenada İran Çalışmaları (Iranian Studies) olarak adlandırılan çalışma alanı üniversitelerde ve diğer akademik çalışma kuruluşlarında bağımsız bir çalışma alanı olarak organizasyonları yapılmakta ve bu alanda yüksek lisans ve doktora seviyesinde programlar yürütülmektedir.

Türkiye’de ise gerek üniversitelerde gerekse de diğer sivil akademik çalışma yapan kuruluşlarda İran Çalışmalarının (Iranian Studies) uluslararası anlamda bağımsız bir araştırma alanı olarak programlanmadığı ve bu alanda akademik üretimin kısıtlı kaldığı görülmektedir.

Bizler Türkiye’de İran Çalışmaları alanında görülen bu eksiliğin bir nebze de olsa giderilmesi gayesiyle yola çıktık. Bu doğrultuda, Türkiye’deki ilk İran çalışmalarına yönelik İranoloji Derneğini kurduk. Derneğimiz, Türkiye’de ve genel olarak bölgesel ve küresel düzeyde İran çalışmalarına yönelik toplumsal, dini, kültürel, sosyal, eğitim, sanat, edebiyat, müzik, felsefe, sinema ve yayın faaliyetlerinin yakından tanınması ve anlaşılmasını sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla yola çıktı. Derneğimiz, sanatsal, tarihi, kültürel, eğitim, sosyal yönleriyle İran’a yönelik araştırmalar, tarihi, arkeolojik ve turizme yönelik çalışmalar yapmak, ülkeler arasında dostluk ilişkileri, işbirliği ve sosyal-kültürel bağlarını pekiştirmek, Türkiye’nin bölgesinde kültürel, sosyal, sanatsal, bilim ve teknoloji alanında ilişkilerine katkı sağlamak ve bu alanda ayrıntılı araştırmalar ve çalışmalar yapmak, yürütülen araştırma ve çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak ve bölgede halklar arasında barış, güven ve olumlu etkileşimine bilimsel temelli katkıda bulunmak amacıyla yoluna devam etmektedir.

Derneğimizin çalışmalarının yaygınlaşması, İran araştırmalarına yönelik Türkiye’de akademik dergi eksikliğinin giderilmesine katkı yapmak amacıyla da Türkiye’nin ilk İran araştırmaları dergisi İraniyat’ı yayına hazırladık.

Yılda iki sayı halinde Türkçe, İngilizce ve Farsça olmak üzere üç dilde yayınlanacak İraniyat (İran Araştırmaları Dergisi), Journal of Iranian Studies (JIR) dergimiz, Türkiye’de İran çalışmalarına yönelik edebi, tarihi, kültürel, sosyal, sanatsal, mimari ve felsefi alanlarda araştırma, inceleme, gözlem ve akademik yayınların gelişmesine, bu alanda gelişecek akademik birikimin literatüre kazandırılmasına katkı yapılması hedefiyle yayın hayatına devam etmektedir.

Derginin yayın politikasıyla; İranoloji çalışmalarının yakından tanınması ve anlaşılmasını sağlamak, edebi, sanatsal, tarihi, kültürel, eğitim, sosyal yönleriyle İran’a yönelik araştırmalarla, tarihi, arkeolojik ve mitolojik alanlarda çalışmaların kapsamını genişletmek hedeflenmektedir.

İranoloji Derneği olarak, İran’daki edebiyat, sanat ve kültür dünyasında yaşanan gelişmeleri ele aldığımız toplantı, çalıştay ve konferanslar düzenleyerek de İran’a yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz.

DERNEK TÜZÜĞÜ